Atlantis

Kort samengevat
Atlantis is een fictieve plaats die werd uitgevonden door de Griek Plato. Sommige mensen geloven dat Atlantis echt bestond en er buitenaardse wezens of een beschaving leefde dat op een dag door een gigantische ontploffing verdween.

Atlantis was de naam van een eiland in een verhaal dat lang geleden werd verteld door de Griekse filosoof Plato (424-347 v.Chr.). In het verhaal had Atlantis een hele hoop schepen waarmee ze voortdurend andere landen aanvielen. En plots op een dag meer dan 10.000 jaar geleden zonk Atlantis in de oceaan. Dit was maar een verhaal en in Plato's tijd nam niemand het ernstig. Er waren geen landen met heel veel schepen tot slechts een paar honderd jaar voordat Plato er was. Tienduizend jaar geleden waren de zaken heel eenvoudig. Er waren nog geen grote landen. De meeste mensen waren jagers en verzamelden voedsel uit het wild.

Springen we even naar het jaar 1882 en een persoon met de naam Ignatius Donnelly. Hij schreef een boek waarin stond dat Atlantis een eilandstaat was die lang geleden verdween. Ongeveer honderd jaar later vertelden enkele andere schrijvers niet alleen dat Atlantis een echt eiland was dat ergens in de Atlantische Oceaan was gezonken, maar ze tekenden ook kaarten waarop ze aanduidden waar ze dachten dat Atlantis lag. Sommigen zeiden zelfs dat buitenaardse wezens van andere planeten op Atlantis leefden.

map van AtlantisTegenwoordig weten heel wat mensen niet dat Atlantis niet meer was dan een plaats in een verhaal en geen echt eiland. Maar als het een echt eiland was, dan konden we niet bewijzen dat het niet waar was dat er buitenaardse wezens op Atlantis leefden. Waarom niet? Omdat het eiland is verdwenen. Aangezien het is verdwenen, kunnen mensen zeggen wat ze willen en niemand kan ooit bewijzen dat het niet waar is wat ze zeggen. Sommigen zeggen dat de mensen van Atlantis vliegtuigen en krachtige explosieven hebben uitgevonden. Sommigen zeggen dat ze vergevorderde genezingsmethodes hebben ontdekt. Sommigen zeggen zelfs dat de mensen van Atlantis zichzelf opbliezen met kernwapens.

Hoewel Atlantis alleen maar in een verhaal bestond, waren er mensen die beweerden dat ze wisten waar het lag. Kies zelf maar uit: een van de eilanden in de Middellandse Zee dat werd verwoest in een vulkanische uitbarsting, aardbeving of tsunami; nabij de kust van Spanje; ergens in de Noordzee; Zweden; Ierland; nabij Cyprus; onder LybiŽ; Antarctica; de CaraÔben; of misschien nabij de kust van India.

Skeptici geloven dat Atlantis zich vooral in de wilde verbeelding van deze mensen bevindt.


(c) copyright 2011, Herman Boel & Robert Todd Carroll